Szolgáltatóknak

Regisztráció

A Szakemberek részére kialakítottunk egy vállalkozói regisztrációs felületet. A szükséges adatok elküldését követően a lehető legrövidebb idő alatt ellenőrizzük a megadott adatokat. Az ellenőrzés megtörténtét követően e-mail-ben értesítjük Önt, majd a jóváhagyást követően használható is az applikáció.

Az első bejelentkezést követően szükséges beállítania – Vállalkozás / Beállítások menüpontban –, hogy az ország melyik területén és milyen kategóriában kíván ajánlatkéréseket fogadni. Itt lehetősége van egy rövid bemutatkozás megadására, a vállalkozás logójának vagy más megnyerő kép feltöltésére.

Ajánlatküldés

Card image

Amikor egy Megrendelő olyan ajánlatkérést ad fel, amely földrajzi beállításai és a kiválasztott szakterület alapján Önt is érintheti, az applikáció e-mail és push értesítést küld az Ön részére. Az ajánlatkérésben láthatja, hogy hol, mit és mikorra szeretne megrendelni a Megrendelő. Itt jelenik meg, hogy mikorra kéri a Megrendelő az ajánlatot, továbbá, hogy mikorra kéri a munka elvégzését. A munka elvégzésének határideje az ajánlat elfogadásától számítódik.

Card image

Amennyiben kérdése van a Megrendelő felé, arról az applikáció üzenetküldés felületén tud egyeztetni. Fontos, hogy az üzenetek nem tartalmazhatnak elérhetőséget és személyes adatokat! Az ajánlatkérés részleteinél beállíthatja, hogy érdekli-e az ajánlat, továbbá, hogy arra később kíván ajánlatot adni vagy adott esetben azonnal el is utasíthatja azt, ha nincs kapacitása vagy nem releváns az Ön számára. Elutasítás esetén az adott ajánlatkéréssel kapcsolatban többé nem kap jelzést az applikációból.

Card image

Ajánlatküldés során lehetősége van a teljes munkára ajánlatot adni vagy igény szerint megadhat egységárat is, például négyzetméterre vagy alkalomra vonatkozóan. Amennyiben a Megrendelőnek azonnal Szakemberre van szüksége, az applikáció rögtön továbbítja a beérkezett ajánlatokat. Abban az esetben amikor az ajánlatokat nem azonnal várja a Megrendelő, az app először összegyűjti a beérkezett ajánlatokat, majd egyszerre küldi el a megadott határidő figyelembevételével a Megrendelő részére.

Ajánlatelfogadás

Amikor a Megrendelő valaki ajánlatát elfogadta, az applikáció erről üzenetet küld e-mailben és értesítésben minden ajánlatot adó Szakember számára. Amennyiben a Megrendelő az Ön ajánlatát fogadja el, úgy az applikáció által küldött e-mailben már megtalálható a Megrendelő elérhetősége és a munkavégzés pontos címe is. Fontos hangsúlyozni, hogy szerződéses jogviszony a munka elvégzésére vonatkozóan Ön és a doapp Kft. között jön létre, így a munka megfelelő elvégzését követően a kifizetés számla ellenében rövid idő alatt megtörténik.

A munka elvégzése

Amint a munka elvégzésre került, Önnek ezt jeleznie szükséges a Megrendelő felé az applikációban. Az elvégzett feladatot követően Megrendelőnek igazolnia kell annak teljesítését. Amennyiben a helyszínen felmerülnek még előre nem látható dolgok, az ajánlatot a Szakember módosíthatja, de ezt a Megrendelő már nem köteles elfogadni.

Fizetés

A munka teljesítését követően a számlát papír alapon vagy elektronikus formában kell megküldeni a doapp Kft. részére, 15 napos fizetési határidővel. Amennyiben a helyszínen változik az ajánlat, úgy a módosított ajánlatról szükséges a számlát kiállítani. A doapp Kft. semmilyen díjat nem számol fel az ajánlatot adó Szakemberek részére.

Panaszkezelés

Panasz benyújtásának lehetőségével mindkét fél a teljes folyamat során élhet, melynek kivizsgálását a doapp Kft. 48 órán belül megkezdi. A problémája nem marad megoldás nélkül.

A Szakember védelme

Amennyiben a Megrendelő az ajánlat elfogadását követően az elállási határidőn túl megszakítja a folyamatot, köteles ajánlatkészítési díjat fizetni, melyet a doapp Kft. kifizet a nyertes ajánlatot tevő Szakember részére.

Amennyiben a Megrendelő hibájából a helyszínen hiúsul meg a munka, a Megrendelő köteles ajánlatkészítési és kiszállási díjat fizetni, melyet a doapp Kft. kifizet a nyertes ajánlatot tevő Szakember részére.

A Szakember felelőssége

Amennyiben az ajánlat elfogadását követően a Szakember hibájából hiúsul meg a munka, a doapp Kft. a Szakember által adott és Megrendelő által elfogadott ajánlat 30%-ának megfelelő összegű kötbér megfizetésére kötelezi a Szakembert.